czwartek, 27 czerwca 2013

Ceramika budowlana - badania wytrzymałości (w zwolnionym tempie)


Badania wytrzymałości elementów ceramiki... przez euroconcrete

Ceramika budowlana - badania wytrzymałości (inne elementy)


Badania wytrzymałości elementów ceramiki... przez euroconcrete

Ceramika budowlana - badania wytrzymałości na ściskanie


Badania wytrzymałości elementów ceramiki... przez euroconcrete

Kruszywo - badanie ziaren słabych i zwietrzałych


Badanie ziaren słabych i zwietrzałych przez euroconcrete

Zaprawa - badanie wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu


Badanie wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu przez euroconcrete

sobota, 27 kwietnia 2013

Wspomnienia z EcoBuild 2012


EcoBuild 2012 (London UK) przez euroconcrete

Euroconcrete.org - nasza misja i cele.


Blog ten jest poświęcony szeroko rozumianej technologii betonu. Będzie można tutaj znaleźć informacje zarówno na temat projektowania mieszanek betonowych, jak i sposobów badania świeżej mieszanki betonowej oraz stwardniałego betonu. Naszym celem jest podanie konkretnej informacji/wiedzy dotyczącej technologii betonu w jak najbardziej przystępnej i łatwej do natychmiastowego zastosowania formie. Strona ta jest przeznaczona zarówno dla studentów budownictwa lądowego (oraz kierunków pokrewnych) jak i osób czynnych zawodowo.

Z poważaniem
Zespół euroconcrete.org

euroconcrete@in.com