piątek, 23 października 2015

Wskaźniki uziarnienia kruszywa

Wskaźnik uziarnienia według Kuczyńskiego UK

gdzie:
fizawartość i-tej frakcji [%]
pi – przechód przez i-te sito zestawu [%]

UK = 0 (gdy kruszywo zawiera tylko frakcję 0,000mm-0,063mm)
UK = 9 (gdy kruszywo zawiera tylko frakcję 16,000mm-31,500mm)

Optymalne wartości wskaźnika dla betonów zwykłych:
5,0 ≤ UK ≤ 7,5

UK = (1/30) · UH + 1,067

UK = 1,003 · UA + 1,067


Wskaźnik uziarnienia według Hummla UH


UH = 30 · UK - 32
UH = 30,1 · UA


Wskaźnik uziarnienia według Hummla UA

UA = 0,997 · UK – 1,063

UA = UH/30,1 Tablica szybkich przeliczeń wskaźników uziarnienia

UK
UH
UA
1,00
12,0
0,398
2,00
27,0
0,897
3,00
58,0
1,925
4,00
88,0
2,920
4,50
103,0
3,420
5,00
118,0
3,920
5,25
125,5
4,160
5,50
133,0
4,420
5,75
140,5
4,670
6,00
148,0
4,920
6,25
155,5
5,160
6,50
163,0
5,410
6,75
171,5
5,700
7,00
178,0
5,920
7,50
193,0
6,410
8,00
208,0
6,910
9,00
238,0
7,910
10,0
268,0
8,900

czwartek, 22 października 2015

Punkt pyłowo-piaskowy, punkt piaskowy, punkt żwirowy

fi – i-ta frakcja kruszywa


Mieszanie dwóch kruszyw

Mieszanie dwóch kruszyw  (drobnego K1 i grubego K2)
o znanych punktach piaskowych PP1 i PP2:

X = (PP2 – PP)/(PP – PP1)

Gdzie:
X – proporcja zmieszania kruszyw ( X = K1/K2),
(czyli K2*X=K1)

PP – przyjęty punkt piaskowy kruszywa komponowanego


Projektowanie kruszywa – przyjmijmy X=2,12

Frakcja [mm]
K1 [%]
K2 [%]
X
Razem [%]
Zawartość [%]
Przechód [%]
0,000 – 0,125
2
 -


1,00
2,0
0,6
0,6
0,125 – 0,250
8
 -
8,0
2,6
3,2
0,250 – 0,500
40
 -
40,0
12,8
16,0
0,500 – 1,000
20
 -
20,0
6,4
22,4
1,000 – 2,000
30
 -
30,0
9,6
32,0
2,000 – 4,000
 -
20

2,12
42,4
13,6
45,6
4,000 – 8,000
 -
25
53,0
17,0
62,6
8,000 – 16,00
 -
25
53,0
17,0
79,6
16,00 – 31,50

30
63,6
20,4
100,0
Σ =
100 %
100 %
-
312 %
100 %
-

Ziarno mediana - przykład wyznaczenia


Medianawartość cechy w szeregu uporządkowanym, powyżej i poniżej której znajduje się jednakowa liczba obserwacji.


Sprawozdanie nr 1: „Kruszywa budowlane”

W skład sprawozdania wchodzą: 

- Okładka
- Kontrolki
- Krzywa uziarnienia piasku
- Krzywa uziarnienia żwiru
- Obliczenia związane z uzyskaniem jednego kruszywa (poprzez zmieszanie piasku i żwiru)
- Krzywa uziarnienia zmieszanego kruszywa
- Obliczenia związane z wyznaczeniem punktu pyłowo-piaskowego, punktu żwirowego, ziarna mediana, wskaźnika uziarnienia Kuczyńskiego oraz wskaźnika uziarnienia Hummla zmieszanego kruszywa
- Pozostałe parametry badanych kruszyw oraz obliczenia z nimi związane
- Uwagi i wnioski