wtorek, 10 listopada 2015

Cementowa zaprawa normowa i jej wykonanie

Zaprawa normowa - skład:
cement - 450g
piasek normowy - 1350g
woda - 225g
(stodunek wagowy cementu do piasku do wody 1:3:0,5)

Piasek normowy

Kolejność czynności mieszania składników:
- mieszanie cementu z wodą, 140 obr./min., 30s.
- dozowanie piasku normowego, 140 obr./min., 30s.
- mieszanie zaprawy, 285 obr./min., 30s.
- postój (ręczne oczyszczenie miski), 90s.
- mieszanie zaprawy,  285 obr./min., 60s.
Normy: EN 196-1, ASTM C305

Mieszarka automatyczna do zaprawy

Zagęszczanie poprzez wstrząsanie (1 wstrząs na sekundę).


Uformowane beleczki


poniedziałek, 9 listopada 2015

Sprawozdanie nr 2: "Gips budowlany"

Oznaczenie czasu wiązania gipsu budowlanego:
- zaczyn gipsowy o konsystencji normalnej (średnica placka 18 cm)
- urządzenie – aparat Vicat’a
Początek czasu wiązania – liczba minut od momentu zmieszania gipsu z wodą do momentu gdy igła aparatu Vicata’a pierwszy raz nie dochodzi do dna (odległość od dna 2 mm).
Koniec czasu wiązania – liczba minut od momentu zmieszania gipsu z wodą do momentu gdy igła aparatu Vicata’a pierwszy raz zanurzy się w zaczynie na głębokość mniejszą niż 1 mm.

Oznaczenie wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu gipsu:
- beleczki o wymiarach 40 mm ∙ 40 mm ∙ 160 mm

f = M/W

gdzie:
M – moment zginający
M = (P∙l)/4
                P – siła odczytana z maszyny wytrzymałościowej
                l – rozstaw podpór beleczki (0,1m)
M = P ∙ 0,025m

W – wskaźnik wytrzymałości
W = (b∙h2)/6
                b, h – wymiary przekroju prostokątnego (b = h = 0,04m)
W = 0,00001066m3

f = (P ∙ 0,025m)/0,00001066m3 = P ∙ 2345,22[1/m2]

Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie:
f = P/A
gdzie:
P – siła ściskająca odczytana z maszyny wytrzymałościowej

A – pole powierzchni wkładki stalowej (40 mm ∙ 40 mm = 1600 mm2)

piątek, 23 października 2015

Wskaźniki uziarnienia kruszywa

Wskaźnik uziarnienia według Kuczyńskiego UK

gdzie:
fizawartość i-tej frakcji [%]
pi – przechód przez i-te sito zestawu [%]

UK = 0 (gdy kruszywo zawiera tylko frakcję 0,000mm-0,063mm)
UK = 9 (gdy kruszywo zawiera tylko frakcję 16,000mm-31,500mm)

Optymalne wartości wskaźnika dla betonów zwykłych:
5,0 ≤ UK ≤ 7,5

UK = (1/30) · UH + 1,067

UK = 1,003 · UA + 1,067


Wskaźnik uziarnienia według Hummla UH


UH = 30 · UK - 32
UH = 30,1 · UA


Wskaźnik uziarnienia według Hummla UA

UA = 0,997 · UK – 1,063

UA = UH/30,1 Tablica szybkich przeliczeń wskaźników uziarnienia

UK
UH
UA
1,00
12,0
0,398
2,00
27,0
0,897
3,00
58,0
1,925
4,00
88,0
2,920
4,50
103,0
3,420
5,00
118,0
3,920
5,25
125,5
4,160
5,50
133,0
4,420
5,75
140,5
4,670
6,00
148,0
4,920
6,25
155,5
5,160
6,50
163,0
5,410
6,75
171,5
5,700
7,00
178,0
5,920
7,50
193,0
6,410
8,00
208,0
6,910
9,00
238,0
7,910
10,0
268,0
8,900