wtorek, 10 listopada 2015

Cementowa zaprawa normowa i jej wykonanie

Zaprawa normowa - skład:
cement - 450g
piasek normowy - 1350g
woda - 225g
(stodunek wagowy cementu do piasku do wody 1:3:0,5)

Piasek normowy

Kolejność czynności mieszania składników:
- mieszanie cementu z wodą, 140 obr./min., 30s.
- dozowanie piasku normowego, 140 obr./min., 30s.
- mieszanie zaprawy, 285 obr./min., 30s.
- postój (ręczne oczyszczenie miski), 90s.
- mieszanie zaprawy,  285 obr./min., 60s.
Normy: EN 196-1, ASTM C305

Mieszarka automatyczna do zaprawy

Zagęszczanie poprzez wstrząsanie (1 wstrząs na sekundę).


Uformowane beleczki

poniedziałek, 9 listopada 2015

Sprawozdanie nr 2: "Gips budowlany"

Oznaczenie czasu wiązania gipsu budowlanego:
- zaczyn gipsowy o konsystencji normalnej (średnica placka 18 cm)
- urządzenie – aparat Vicat’a
Początek czasu wiązania – liczba minut od momentu zmieszania gipsu z wodą do momentu gdy igła aparatu Vicata’a pierwszy raz nie dochodzi do dna (odległość od dna 2 mm).
Koniec czasu wiązania – liczba minut od momentu zmieszania gipsu z wodą do momentu gdy igła aparatu Vicata’a pierwszy raz zanurzy się w zaczynie na głębokość mniejszą niż 1 mm.

Oznaczenie wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu gipsu:
- beleczki o wymiarach 40 mm ∙ 40 mm ∙ 160 mm

f = M/W

gdzie:
M – moment zginający
M = (P∙l)/4
                P – siła odczytana z maszyny wytrzymałościowej
                l – rozstaw podpór beleczki (0,1m)
M = P ∙ 0,025m

W – wskaźnik wytrzymałości
W = (b∙h2)/6
                b, h – wymiary przekroju prostokątnego (b = h = 0,04m)
W = 0,00001066m3

f = (P ∙ 0,025m)/0,00001066m3 = P ∙ 2345,22[1/m2]

Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie:
f = P/A
gdzie:
P – siła ściskająca odczytana z maszyny wytrzymałościowej

A – pole powierzchni wkładki stalowej (40 mm ∙ 40 mm = 1600 mm2)