czwartek, 2 października 2014

Przydatna literatura

Literatura I – Materiały budowlane
[1] Szymański E.: Materiałoznawstwo budowlane z technologią betonu, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1999.
[2] Gorzelak G., Halbiniak J., Langier B.: Przewodnik do technologii betonów i zapraw, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2005.

Literatura II - Projektowanie mieszanek betonowych
[1] Dondelewski H., Januszewski J.: Betony cementowe zagadnienia wybrane, WNT, Warszawa 2008.
[2] Jamroży Z.: Beton i jego technologie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 2000. [3] Piasta J., Piasta W. G.: Beton zwykły, Arkady, Warszawa 1994.
[4] Zieliński K.: Podstawy Technologii Betonu, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2009.

Literatura III – Badanie betonu
[1] Nagrodzka-Godycka K.: Badanie właściwości betonu i żelbetu w warunkach laboratoryjnych, Arkady, Warszawa 1999.

Literatura IV – Dodatki i domieszki do betonu
[1] Katzer J.: Betony modyfikowane pyłami krzemionkowymi, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2004.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz