czwartek, 22 października 2015

Mieszanie dwóch kruszyw

Mieszanie dwóch kruszyw  (drobnego K1 i grubego K2)
o znanych punktach piaskowych PP1 i PP2:

X = (PP2 – PP)/(PP – PP1)

Gdzie:
X – proporcja zmieszania kruszyw ( X = K1/K2),
(czyli K2*X=K1)

PP – przyjęty punkt piaskowy kruszywa komponowanego


Projektowanie kruszywa – przyjmijmy X=2,12

Frakcja [mm]
K1 [%]
K2 [%]
X
Razem [%]
Zawartość [%]
Przechód [%]
0,000 – 0,125
2
 -


1,00
2,0
0,6
0,6
0,125 – 0,250
8
 -
8,0
2,6
3,2
0,250 – 0,500
40
 -
40,0
12,8
16,0
0,500 – 1,000
20
 -
20,0
6,4
22,4
1,000 – 2,000
30
 -
30,0
9,6
32,0
2,000 – 4,000
 -
20

2,12
42,4
13,6
45,6
4,000 – 8,000
 -
25
53,0
17,0
62,6
8,000 – 16,00
 -
25
53,0
17,0
79,6
16,00 – 31,50

30
63,6
20,4
100,0
Σ =
100 %
100 %
-
312 %
100 %
-

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz