czwartek, 22 października 2015

Sprawozdanie nr 1: „Kruszywa budowlane”

W skład sprawozdania wchodzą: 

- Okładka
- Kontrolki
- Krzywa uziarnienia piasku
- Krzywa uziarnienia żwiru
- Obliczenia związane z uzyskaniem jednego kruszywa (poprzez zmieszanie piasku i żwiru)
- Krzywa uziarnienia zmieszanego kruszywa
- Obliczenia związane z wyznaczeniem punktu pyłowo-piaskowego, punktu żwirowego, ziarna mediana, wskaźnika uziarnienia Kuczyńskiego oraz wskaźnika uziarnienia Hummla zmieszanego kruszywa
- Pozostałe parametry badanych kruszyw oraz obliczenia z nimi związane
- Uwagi i wnioski

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz